วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านเพียนามพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม

นำปัญญาล้ำเลิศ ภาษาสากล ชุมชนสัมพันธ์ สร้างสรรทักษะกีฬาและอาชีพ

^