รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจักรกฤช สะตะ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^